Vidensportal Landmand Dyrepasser Gartner Skov- og naturtekniker Om os

Future Food

Future Food er jordbrugs- og fødevarebranchens fælles kampagneindsats målrettet rekruttering til uddannelser, og hvis formål er at:

  • samle erhvervet om en fælles kampagne og indsats
  • erhverve og fastholde kvalificeret arbejdskraft nu og i fremtiden
  • rammesætte jobmuligheder i relation til uddannelser.

Kampagnen består af et website, der oplyser og guider i forhold til uddannelser inden for jordbrugs- og fødevareklyngen. Desuden inspirerer websitet til at møde elever og færdiguddannede lærlinge, som fortæller om deres vej ind i branchen.

Her kan du også finde film om flere af de grønne erhvervsuddannelser.