Agro Interns Landmand Dyrepasser Gartner Skov- og naturtekniker Vidensportal Kontakt

Ansøgningsskema skov- og naturtekniker

1 Virksomheden
2 Oplæringsansvarlige og ansatte
3 Godkendelsestype
4 Arbejdsopgaver for skov- og naturplejer
5 Arbejdsopgaver for arborist
6 Arbejdsopgaver for skovbrugsmaskinfører
7 Arbejdsopgaver for biotop- og vildtplejer
8 Afslutning
1. Virksomheden

CVR nummer er virksomhedens identifikationsnummer. Nummeret har otte cifre og skal ikke forveksles med virksomhedens P-nummerNår lærlingens arbejdssted er et andet end virksomhedens hovedadresse, skal adresse samt p-nummer (produktionenheds-nummer) for det enkelte arbejdssted påføres.
Hvis arbejdsstedet ikke er tildelt et P-nummer kan virksomheden selv oprette dette via www.virk.dk

En forudsætning for godkendelse som oplæringsvirksomhed er, at der for virksomheden er udfyldt en arbejdspladsvurdering (APV). Oplysninger om APV kan ses på www.arbejdstilsynet.dk

2. Oplæringsansvarlige og ansatte

Den oplæringsansvarlige skal være til stede i virksomheden og have jævnlig kontakt med lærlingen via opsyn og instruktion i dagligdagen.

3. Godkendelsestype

En forudsætning for en generel godkendelse som oplæringsvirksomhed er, at virksomheden kan beskæftige lærlingen året rundt. Kan virksomheden ikke det, kan der søges om godkendelse til en bestemt lærling

4. Arbejdsopgaver for skov- og naturplejer
5. Arbejdsopgaver for arborist
6. Arbejdsopgaver for skovbrugsmaskinfører
7. Arbejdsopgaver for biotop- og vildtplejer
8. Afslutning

Økonomiske og juridiske forhold:
Lærlingen skal følge løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst på området. Dette er gældende uanset medlemskab af fagforening og arbejdsgiverforening. 
Der skal udbetales overenskomstmæssig lærlingeløn, også under skoleophold. Arbejdstidsreglerne (bl.a. 37 normaltimer pr. uge) og øvrige regler skal overholdes.
Lærlingen følger ferielovens regler for optjening af feriegodtgørelse og afholdelse af ferie.
Virksomheden skal tilgodese almindelige oplæringsmæssige forhold, herunder at lærlingen vejledes og får mulighed for at beskæftige sig med de arbejdsfunktioner i virksomheden, som er relevante for uddannelsen.
Arbejdsstedet skal leve op til de normer, der er anført i Arbejdsmiljøloven. 
I henhold til gældende lovbestemmelse bliver godkendelser som oplæringsvirksomhed offentliggjort på www.lærepladsen.dk
En godkendelse som oplæringsvirksomhed forudsætter overholdelse af ovennævnte regler.