Agro Interns Landmand Dyrepasser Gartner Skov- og naturtekniker Vidensportal Kontakt

Love og regler om erhvervsuddannelsen

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til dyrepasser
Bekendtgørelsen er det juridiske grundlag for uddannelsen, hvor uddannelsens mål og kompetencer bestemmes. Bekendtgørelsen fastsættes i et samarbejde mellem det faglige udvalg for uddannelsen og Undervisningsministeriet.

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til dyrepasser nr. 300 af 19/03/2023

Uddannelsesordning for dyrepasser
Uddannelsesordningen udstedes af det faglige udvalg efter Undervisningsministeriets retningslinjer. Uddannelsesordningen viser elevtyper og beskrivelse af fag på uddannelsen.

Hent data for uddannelsesordning

Love og regler om erhvervsuddannelser

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 953 af 22/06/2023

Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser nr. 1069 af 08/08/2023