Agro Interns Landmand Dyrepasser Gartner Skov- og naturtekniker Vidensportal Kontakt
Skills, Danmarksmesterskaberne for lærlinge i erhvervsuddannelserne blev i 2024 afholdt på Roskilde Dyreskueplads. Uddannelserne til skov- og naturtekniker, landmand, gartner og dyrepasser deltog med en demonstrationsstand.

Skills 2024

Gartneruddannelsen var repræsenteret af 2 lærlinge fra hver Roskilde Tekniske Skole, Jordbrugets UddannelsesCenter og Kold College til Skills 2024. Lærlingene fortalte og viste hvad uddannelsen kan.

Skov- og naturteknikeruddannelsen var repræsenteret af 5 lærlinge som fortalte og viste hvad uddannelsen kan.

Landbrugsuddannelsen var repræsenteret af 4 lærlinge fra Dalum Landbrugsskole og 2 lærlinge fra Landbrugsskolen Sjælland -  2 af landets 16 landbrugsskoler. Lærlingene fortalte og viste hvad uddannelsen kan.

Dyrepasseruddannelsen var for første gang repræsenteret ved Skills 2024. Lærlinge på uddannelsen fortalte og viste hvad uddannelsen kan.