Agro Interns Landmand Dyrepasser Gartner Skov- og naturtekniker Vidensportal Kontakt

Godkendelse som oplæringsvirksomhed

Ansøgningsskema

For at blive godkendt som oplæringsvirksomhed skal virksomheden udfylde og indsende elektronisk ansøgningsskema.

Læs herunder krav til oplæringsvirksomheden for godkendelse til de forskellige specialer på uddannelsen til gartner:

Væksthusgartner- retningslinjer for godkendelse som oplæringsvirksomhed

Gartnerivirksomheder med produktion af blomster- eller grønsagskulturer kan normalt godkendes som oplæringsvirksomhed for lærlinge under uddannelse til væksthusgartner, når følgende betingelser er opfyldt.

Virksomhedens drift
Virksomheden skal være af passende størrelse og være i en god og normalt drift.
Virksomheden skal som udgangspunkt kunne beskæftige lærlingen fuldtids hele året rundt med arbejde, som er relevant for uddannelsen. Produktionen skal således have et omfang som sikre at der er et fagligt miljø og fuld beskæftigelse til en lærling og yderligere en person med ansvar for den daglige oplæring.
Der skal for virksomheden være udarbejdet en arbejdspladsvurdering (APV) i henhold til gældende lovgivning. Drivhuse, bygninger, maskiner, udstyr m.m. skal være i en rimelig standard og vedligeholdelsestand. Gældende sikkerhedsforskrifter skal være overholdt og der skal herske rimelig god orden i virksomheden.

Indehaveren/ de uddannelsesansvarlige
Den/de uddannelsesansvarlige skal af oplæringsmæssige og sikkerhedsmæssige grunde være til stede i virksomheden i dagligdagen og indgå i det daglige arbejde.
Indehaveren/den uddannelsesansvarlige skal opfylde minimum et af tre nedenstående punkter:

 • være faglært gartner, eller
 • have drevet selvstændig virksomhed inden for hovedområdet i mindst 5 år, eller
 • have ansat en medarbejder, faglært eller med mindst 5 års erfaring inden for området, som står for den daglige oplæring.

Lærlingens arbejdsfunktioner
Virksomheden skal kunne tilbyde lærlingen oplæring inden for hovedparten af følgende arbejdsfunktioner:

 • Produktionsplanlægning og udarbejdelse af dyrkningsplan for given kultur
 • Klargøring af vækstplads
 • Formering og etablering af væksthuskulturer/kulturer på friland
 • Almindelig håndtering, daglig opsyn og pleje af kulturer
 • Styring af lys, varme og fugtighed
 • Vanding og tilførsel af næringsstoffer
 • Forebyggelse og bekæmpelse af skadevoldere
 • Udtagning, sortering og pakning af planter til salg
 • Betjening og vedligeholde væksthusets tekniske installationer
Planteskolegartner - retningslinjer for godkendelse til oplæringsvirksomhed

Gartnerivirksomheder med produktion af grønsagskulturer, frugt og bær m.v. og planteskoler med produktion kan normalt godkendes som oplæringsvirksomhed for lærlinge under uddannelse til planteskolegartner, når følgende betingelser er opfyldt.

Virksomhedens drift
Virksomheden skal være af passende størrelse og være i en god og normalt drift.
Virksomheden skal som udgangspunkt kunne beskæftige lærlingen fuldtids hele året rundt med arbejde, som er relevant for uddannelsen. Produktionen skal således have et omfang som sikrer, at der er et fagligt miljø og fuld beskæftigelse til en lærling og yderligere en person med ansvar for den daglige oplæring.
Der skal for virksomheden være udarbejdet en arbejdspladsvurdering (APV) i henhold til gældende lovgivning. Bygninger, maskiner, udstyr m.m. skal være i en rimelig standard og vedligeholdelsestand. Gældende sikkerhedsforskrifter skal være overholdt og der skal herske rimelig god orden i virksomheden.

Indehaveren/ de uddannelsesansvarlige
Den/de uddannelsesansvarlige skal af oplærings- og sikkerhedsmæssige grunde være til stede i virksomheden i dagligdagen og indgå i det daglige arbejde
Indehaveren/den uddannelsesansvarlige skal opfylde minimum et af tre nedenstående punkter:

 • være faglært gartner, eller
 • have drevet selvstændig virksomhed inden for hovedområdet i mindst 5 år, eller
 • have ansat en medarbejder, faglært eller med mindst 5 års erfaring inden for området, som står for den daglige oplæring.

Lærlingens arbejdsfunktioner
Virksomheden skal kunne tilbyde lærlingen oplæring inden for hovedparten af følgende arbejdsfunktioner:

 • Produktionsplanlægning og udarbejdelse af dyrkningsplan for given kultur
 • Klargøring af vækstplads, jordbehandling
 • Formering og etablering af kulturer
 • Daglig opsyn og pleje af kulturer
 • Vanding og tilførsel af næringsstoffer
 • Forebyggelse og bekæmpelse af skadevoldere
 • Høst/optagning og lagring af planter/grøntsager/frugt og bær
 • Sortering og pakning af planter til salg
 • Betjening og vedligeholdelse af maskiner og tekniske installationer
Havecentergartner - retningslinjer for godkendelse til oplæringsvirksomhed

Have- og plantecentre, gartnerivirksomheder, planteservicevirksomheder samt andre virksomheder med handel af planter kan normalt godkendes som oplæringsvirksomhed for lærlinge under uddannelse til havecentergartner når følgende betingelser er opfyldt.

Virksomhedens drift
Virksomheden skal være af passende størrelse og være i en god og normalt drift.
Virksomheden skal som udgangspunkt kunne beskæftige lærlingen fuldtids hele året rundt med arbejde, som er relevant for uddannelsen. Handlen skal således have et omfang som sikre, at der er et fagligt miljø og fuld beskæftigelse til en lærling og yderligere en person med ansvar for den daglige oplæring.
Der skal for virksomheden være udarbejdet en arbejdspladsvurdering (APV) i henhold til gældende lovgivning. Bygninger, evt. væksthuse, maskiner, udstyr m.m. skal være i en rimelig standard og vedligeholdelsestand. Gældende sikkerhedsforskrifter skal være overholdt og der skal herske rimelig god orden i virksomheden.

Indehaveren/ den uddannelsesansvarlige
Indehaveren/den uddannelsesansvarlige skal af oplæringsmæssige og sikkerhedsmæssige grunde være til stede i virksomheden i dagligdagen og indgå i det daglige arbejde.
Indehaveren/den uddannelsesansvarlige skal opfylde minimum et af tre nedenstående punkter:

 • være faglært gartner, eller
 • have drevet selvstændig virksomhed inden for hovedområdet i mindst 5 år, eller
 • have ansat en medarbejder, faglært eller med mindst 5 års erfaring inden for området, som står for den daglige oplæring. 

Lærlingens arbejdsfunktioner
Virksomheden skal kunne tilbyde lærlingen oplæring inden for hovedparten af følgende arbejdsfunktioner:

 • Indkøb af planter og andre varer til plantehandler
 • Kundeservice, rådgivning og vejledning af kunder i plantehandel
 • Daglig opsyn og pleje af planter  
 • Vanding og tilførsel af næringsstoffer
 • Forebyggelse og bekæmpelse af skadevoldere i planter
 • Markedsføring, eksponering og salg af planter og andre varer i plantehandel
 • Betjening og vedligeholde af tekniske installationer

Virksomheder med indendørsbeplantning/planteservicevirksomhede
Virksomheder med indendørs beplantning kan godkendelses til specialet havecentergartner. Virksomhederne har dog i lighed med øvrige gartnerivirksomheder mulighed for at blive godkendt til lærlinge i specialerne planteskolegartner og væksthusgartner de første 24 måneder af uddannelsen, inklusiv grundforløb 2.

Virksomheder med indendørs beplantning kan efter en individuel vurdering få godkendelse til 2. del af specialet væksthusgartner gældende for en bestemt lærlingen såfremt:

 1. Lærlingen tidligere i uddannelsesforløbet har været beskæftiget med produktion af planter i væksthuse.
 2. Virksomheden har særlige opgaver ift. tekniske installationer og produktion af planter
 3. Virksomheden ikke har opgaverne nævnt i b) i stedet udstationerer lærlingen hos virksomhed godkendt til væksthusspecialet i f.eks. 6 måneder

eller virksomheden indgår i kombinationsaftale med virksomhed godkendt til væksthusspecialet

Podcasten ”Læremesters værktøjskasse”

Podcast til arbejdsgivere om nutidens unge lærlinge. Den giver inspiration og konkrete værktøjer, der bidrager til det gode uddannelsesforløb.