Agro Interns Landmand Dyrepasser Gartner Skov- og naturtekniker Vidensportal Kontakt

Erklæring om oplæring

Ved afslutning af en oplæringsperiode forud for en skoleperiode skal oplæringsvirksomheden udstede en oplæringserklæring til lærlingen og skolen.
Erklæringen om oplæring skal udfyldes i samarbejde med lærlingen og skal indeholde oplysninger om, hvilke arbejdsområder og funktioner lærlingen har været beskæftiget med i virksomheden, og angivelse af virksomhedens vurdering af lærlingens eventuelle særlige behov med hensyn til efterfølgende skoleundervisning og oplæring.

Oplæringsvirksomheden skal gennemføre oplæringen så den sammen med skoleundervisningen fører til, at lærlingen kan nå uddannelsens mål. Virksomheden skal gennemføre oplæringen i et aktivt samspil med skolen.

Hent oplæringserklæringer her:

Erklæring om oplæring landbrugsassistent 

Erklæring om oplæring landmand, husdyr

Erklæring om oplæring landmand, planter

Erklæring om oplæring jordbrugsmaskinfører

Erklæring om oplæring landmand, økologi

Afsluttende oplæringserklæring
Den afsluttende oplæringserklæring udfyldes og underskrives af arbejdsgiveren, når
oplæringsperioden i virksomheden er afsluttet.
Erklæringen om afsluttet oplæring skal sendes til den skolen.

Erklæring om afsluttende oplæring

 

Engelskudgaver af oplæringserklæringer:
Work Placement Certificate: 

Erklæring om oplæring landbrugsassistent

Erklæring om oplæring landmand, husdyr

Erklæring om oplæring landmand, planter

Erklæring om oplæring jordbrugsmaskinfører

Erklæring om oplæring landmand, økologi