Agro Interns Landmand Dyrepasser Gartner Skov- og naturtekniker Vidensportal Kontakt

Afgørelse og behandling af ansøgninger

En godkendelse som oplæringsvirksomhed er normalt gældende i 5 år. Der fastsættes begrænsninger i antallet af lærlinge og godkendelsen kan gælde for en kortere periode og/eller gælde for en bestemt lærling. Der kan fastsættes krav om, at der skal indgås kombinationsaftale med en anden godkendt virksomhed.

Afgørelse på ansøgningen kan normalt forventes inden for 2 uger.

Hvis afgørelsen ikke foreligger inden for ca. 2 uger, vil virksomheden blive underrettet om grunden hertil, eksempelvis aftale om besigtigelse af virksomheden samt hvornår afgørelsen kan forventes.

Afgørelse om godkendelse som oplæringsvirksomhed træffes på grundlag af en vurdering af virksomhedens muligheder for at gennemføre oplæringen i overensstemmelse med de fastsatte retningslinjer samt om virksomheden i øvrigt kan give lærlinge tilfredsstillende oplæringsforhold. 
Afgørelse om godkendelse oplæringsvirksomhed vil i alle tilfælde blive foretaget ud fra en konkret vurdering af virksomheden. 

En eventuel klage over et afslag på godkendelse skal skriftligt fremsendes til: Undervisningsministeriet, Ankenævnet vedrørende Oplæringsvirksomheder, Toldboden 2, 8800 Viborg, tvist@naevneneshus.dk