Agro Interns Landmand Dyrepasser Gartner Skov- og naturtekniker Vidensportal Kontakt

Analyser og rapporter

Et landbrugserhverv i hastigt forandring 
2023 Rapport udarbejdet af Seges Innovation i samarbejde med Teknologisk Institut
I denne rapport skildres landbrugets aktuelle situation og arbejde med grøn omstilling.
Derefter stilles skarpt på, hvad det betyder for fremtidens landmænd og dermed for landbrugsuddannelserne. I kortlægningen er der bragt perspektiver fra aktører i værdikæden, fageksperter, forstandere, undervisere og elever samt landmænd.
Der opfordres til at læse rapportens bilag for yderligere uddybning

Et landbrugserhverv i hastig forandring - kortlægning af fremtidige kompetencebehov i relation til grøn omstilling.
Tilhørende bilag.