Agro Interns Landmand Dyrepasser Gartner Skov- og naturtekniker Vidensportal Kontakt

Godkendelse som oplæringsvirksomhed

Ansøgningsskema

For at blive godkendt som oplæringsvirksomhed skal virksomheden udfylde og indsende elektronisk ansøgningsskema. Hent ansøgningsskemaer til de enkelte specialer her:

Læs herunder krav til oplæringsvirksomheden for godkendelse til de forskellige specialer på dyrepasseruddannelsen:

Hestemanager - retningslinjer for godkendelse som oplæringsvirksomhed

En forudsætning for godkendelse som oplæringsvirksomhed er, at virksomheden kan beskæftige lærlinge fuldtid hele året rundt med arbejdsopgaver, som er relevante for uddannelsen. Virksomheden skal have et hestehold, der sikrer et fagligt miljø og fuld beskæftigelse til en lærling og minimum en yderligere person med ansvar for den daglige oplæring.

Den/de oplæringsansvarlige
Den/de oplæringsansvarlige i virksomheden skal have dokumenterede kompetencer inden for træning og ridning af heste. Den/de oplæringsvarlige skal have kompetencer i ridning svarende til MB-niveau i dressur eller tilsvarende uddannelses-/træningsniveau inden for trav- og galop eller andre ridediscipliner. Den oplæringsansvarlige skal kunne oplære lærlingen i ridning og træning af heste på grundlæggende niveau inden for eksempelvis dressur niveau LA1 eller tilsvarende inden for ovennævnte områder. Den/de oplæringsansvarlige skal af oplærings- og sikkerhedsmæssige grunde være til stede i virksomheden og indgå i det daglige arbejde.

Virksomhedens drift
Virksomheden skal være i god og normal drift. Bygninger, maskiner, udstyr m.m. skal være af normal standard og vedligeholdelsestand samt overholde gældende sikkerhedsforskrifter. Der skal være normal god orden i virksomheden, hestenes almentilstand skal være god og staldforholdene skal være forsvarlige. Gældende love, regler og forskrifter for hestehold skal være overholdt.

Der skal for virksomheden være udarbejdet en arbejdspladsvurdering (APV) i henhold til gældende lovgivning.

Virksomheden skal have et hestehold på normalt minimum 20 heste, herunder ungheste og minimum 5 heste i ridning. Virksomheden er ansvarlig for, at der forefindes hestemateriale, så lærlingen kan arbejde med tilridning af ungheste samt grundlæggende dressurridning inden for minimum dressur niveau LA1 eller tilsvarende uddannelses-/træningsniveau inden for trav- og galop eller andre ridediscipliner.

Virksomheden skal have faciliteter til træning og ridning af heste, herunder ridebane og ridehus.

Lærlingens arbejdsfunktioner.
Virksomheden skal kunne tilbyde lærlingen oplæring inden for hovedparten af følgende arbejdsfunktioner:

 • Daglig pasning og håndtering af heste.
 • Daglig fodring og udarbejdelse af foderplaner.
 • Vedligeholdelse af staldinventar, folde, baner m.v.
 • Adfærdsobservationer, sundhedskontrol og sygdomsforebyggelse.
 • Pasning af avlsdyr samt arbejdsopgaver ved avl og reproduktion.
 • Klargøring og træning af heste til f.eks. kåringer, dyrskuer og ridestævner.
 • Håndtering af føl og træning af ungheste.
 • Opgaver i forbindelse med tilridning.
 • Grundridning og træning af heste.
 • Rideskoledrift og ryttervejledning.
Dyr i zoologiske anlæg - retningslinjer for godkendelse som oplæringsvirksomhed

Den/de oplæringsansvarlige
Den/de oplæringsansvarlige i virksomheden skal enten være faglærte inden for dyrepasseruddannelsen eller have tilsvarende dokumenteret erfaring inden for pasning og håndtering af dyr i zoologiske anlæg.
Den/de oplæringsansvarlige skal af oplærings- og sikkerhedsmæssige grunde være til stede i virksomheden og indgå i det daglige arbejde. Arbejdsopgaver med håndtering af farlige/giftige dyr skal altid være i samarbejde med faglært dyrepasser/den oplæringsansvarlige.

Virksomhedens drift
En forudsætning for godkendelse som oplæringsvirksomhed er, at virksomheden kan beskæftige lærlinge på fuldtid året rundt med arbejdsopgaver, som er relevante for uddannelsen. Virksomheden skal have et dyrehold, der sikrer et fagligt miljø og fuld beskæftigelse til en lærling og minimum en yderligere person med ansvar for den daglige oplæring.

Virksomheden skal være i god og normal drift. Bygninger, maskiner og inventar m.m. skal være af normal standard og vedligeholdelsestand samt overholde gældende sikkerhedsforskrifter. Dyrenes almentilstand skal være god og husning af dyrene skal være forsvarlig. Der skal herske almindelig god orden i virksomheden.
Der skal for virksomheden være udarbejdet en arbejdspladsvurdering (APV) i henhold til gældende lovgivning.
Gældende love, regler og forskrifter for hold af dyr i zoologiske anlæg skal være overholdt.
Det er en forudsætning for godkendelse som oplæringsvirksomhed, at virksomheden er godkendt under Bekendtgørelse om zoologiske haver m.v. Virksomheder med dyr i zoologiske anlæg som ikke er godkendt under bekendtgørelsen, men som derudover kan godkendes under de gældende retningslinjer, kan evt. godkendelse til en specifik lærling i en kortere periode.

Lærlingens arbejdsfunktioner
Virksomheden skal kunne tilbyde lærlingen oplæring inden for hovedparten af følgende arbejdsfunktioner:

 • Daglig fodring, foderplanlægning og tilberedning af foder.
 • Daglig pasning og pleje af dyrene.
 • Daglig rengøring af bure, udmugning af stalde m.v.
 • Periodisk rengøring og desinfektion.
 • Vedligehold af staldinventar, bure, folde, hegn m.v.
 • Indretning af dyreanlæg.
 • Klimakontrol og klimastyring.
 • Adfærds- og velfærdsobservationer, sundhedskontrol og sygdomsforebyggelse.
 • Indfangning, mærkning, fiksering, håndtering og eventuel aflivning.
 • Observation af brunst, parring, drægtighed og fødsel. 
Dyrehandel - retningslinjer for godkendelse som oplæringsvirksomhed

Den/de oplæringsansvarlige.
Den/de oplæringsansvarlige i virksomheden skal enten være faglært inden for dyrepasseruddannelsen eller have tilsvarende dokumenteret erfaring inden for pasning af dyr og handel med dyr.
Den/de oplæringsansvarlige skal af oplærings- og sikkerhedsmæssige grunde være til stede i virksomheden og indgå i det daglige arbejde.

Virksomhedens drift.
En forudsætning for godkendelse som oplæringsvirksomhed er, at virksomheden kan beskæftige lærlinge på fuldtid med arbejdsopgaver, som er relevante for uddannelsen. Virksomheden skal have en butiksomsætning og et dyrehold, der sikrer et fagligt miljø og fuld beskæftigelse til en lærling og minimum en yderligere person med ansvar for den daglige oplæring. 
Virksomheden skal være i god og normal drift. Udstyr og inventar m.m. skal være af normal standard og vedligeholdelsestand samt overholde gældende sikkerhedsforskrifter. Dyrenes almentilstand skal være god og husning af dyrene skal være forsvarlig. Der skal herske almindelig god orden i virksomheden.
Gældende love, regler og forskrifter for hold af dyr skal være overholdt. Der skal for virksomheden være udarbejdet en arbejdspladsvurdering (APV) i henhold til gældende lovgivning.

Lærlingens arbejdsfunktioner.
Virksomheden skal kunne tilbyde lærlingen oplæring inden for hovedparten af følgende arbejdsfunktioner:

 • Kunderådgivning og formidling om korrekt pasning og pleje af dyr efter gældende lovgivning.
 • Daglig fodring, foderplanlægning og tilberedning af foder.
 • Daglig rengøring af bure, akvarier, terrarier mv.
 • Daglig pasning og pleje af dyrene.
 • Indretning og vedligeholdelse af bure, akvarier, terrarier og andet inventar.
 • Adfærds- og velfærdsobservationer, sundhedskontrol og sygdomsforebyggelse.
 • Observation af brunst, parring, drægtighed og fødsel.
 • Indkøb og salg af dyr samt tilhørende varegrupper.
Forsøgsdyr - retningslinjer for godkendelse som oplæringsvirksomhed

Den/de oplæringsansvarlige
Den/de oplæringsansvarlige i virksomheden skal enten være faglærte inden for dyrepasseruddannelsen eller have tilsvarende dokumenteret erfaring inden for pasning og håndtering af forsøgsdyr.
Den/de oplæringsansvarlige skal af oplærings- og sikkerhedsmæssige grunde være til stede i virksomheden og indgå i det daglige arbejde.

Virksomhedens drift
En forudsætning for godkendelse som oplæringsvirksomhed er, at virksomheden kan beskæftige lærlinge på fuldtid året rundt med arbejdsopgaver, som er relevante for uddannelsen. Virksomheden skal have et dyrehold, der sikrer et fagligt miljø og fuld beskæftigelse til en lærling og minimum en yderligere person med ansvar for den daglige oplæring. Gældende love, regler og forskrifter for forsøgsdyr skal være overholdt. 

Virksomheden skal være i god og normal drift. Udstyr og inventar m.m. skal være af normal standard og vedligeholdelsestand samt overholde gældende sikkerhedsforskrifter. Dyrenes almentilstand skal være god og husning af dyrene skal være forsvarlig. Der skal herske almindelig god orden i virksomheden.
Gældende love, regler og forskrifter for hold af dyr skal være overholdt. Der skal for virksomheden være udarbejdet en arbejdspladsvurdering (APV) i henhold til gældende lovgivning. 

Lærlingens arbejdsfunktioner
Virksomheden skal kunne tilbyde lærlingen oplæring inden for hovedparten af følgende arbejdsfunktioner:

 • Daglig fodring, foderplanlægning og tilberedning af foder.
 • Daglig pasning og pleje af dyrene.
 • Daglig rengøring af bure, stalde m.v.
 • Periodisk rengøring og desinfektion
 • Indretning og vedligehold af bure, staldinventar m.v.
 • Klimakontrol og klimastyring.
 • Adfærds- og velfærdsobservationer, sundhedskontrol og sygdomsforebyggelse. 
 • Indfangning, mærkning, fiksering, håndtering og eventuel aflivning. 
 • Observation af brunst, parring, drægtighed og fødsel.