Agro Interns Landmand Dyrepasser Gartner Skov- og naturtekniker Vidensportal Kontakt
Uddannelsesudvalget/underudvalget for skovbrug er sammensat af repræsentanter fra Gartneri- Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A), Naturstyrelsen og Fagligt Fælles Forbund (3F).

Uddannelsesudvalg for skovbrug

Udvalgsmedlemmer

Formand
Karin Olsen, 3F
Telefon 88921071
karin.olsen@3f.dk 

Næstformand
Peder Frederiksen, GLS-A
Telefon 20297523 
pef@svanningeskovservice.dk

Lene Lie, GLS-A
Naturstyrelsen

Telefon 93588238
lelie@nst.dk 

Morten Moesgård Ravnholt, GLS-A
Naturstyrelsen Kronjylland

Telefon 91329515
momra@nst.dk 

Thomas Bager Nielsen, GLS-A
HedeDanmark Odense

Telefon 29630024
thon@hededanmark.dk 

Agnar Strunk, 3F
atru@hededanmark.dk

Villiam Andersen, 3F
villiam.andersen@3f.dk

Lasse Høker Eriksen, 3F
LAHE@nst.dk 

Tilforordnede:
Lotte Julin Bock, GLS-A 
Telefon 87403412
ljb@gls-a.dk

Skovskolen
Nødebovej 77 A
3480 Fredensborg
Brian Dalskov Kristensen, 
bk@ign.ku.dk
Michael Lund, 
milu@ign.ku.dk

Resuméreferater fra udvalgsmøder

Uddannelsesudvalget fastlægger bl.a. mål for erhvervsuddannelsen og rammerne for undervisningens indhold. Herunder kan hentes referater fra udvalgets møder.

14. marts 2023

19. januar 2022

25. april 2022

21. september 2022