Agro Interns Landmand Dyrepasser Gartner Skov- og naturtekniker Vidensportal Kontakt

Erklæring om oplæring

Oplæringsvirksomheden skal gennemføre oplæringen så den sammen med skoleundervisningen fører til, at lærlingen kan nå uddannelsens mål. Virksomheden skal gennemføre oplæringen i et aktivt samspil med skolen.

Ved afslutning af en oplæringsperiode forud for en skoleperiode skal oplæringsvirksomheden udstede en oplæringserklæring til lærlingen og skolen.
Erklæringen om oplæring skal udfyldes i samarbejde med lærlingen og skal indeholde oplysninger om, hvilke arbejdsområder og funktioner lærlingen har været beskæftiget med i virksomheden, og angivelse af virksomhedens vurdering af lærlingens eventuelle særlige behov med hensyn til efterfølgende skoleundervisning og oplæring.

Hent oplæringserklæringer her: 
Speciale arborist
Speciale biotop- og vildtplejer
Speciale skov- og naturplejer
Speciale skovbrugsmaskinfører

Afsluttende oplæringserklæring
Den afsluttende oplæringserklæring udfyldes og underskrives af arbejdsgiveren, når
oplæringsperioden i virksomheden er afsluttet.
Erklæringen om afsluttet oplæring skal sendes til den skolen.  

Erklæring om afsluttet oplæring