Agro Interns Landmand Dyrepasser Gartner Skov- og naturtekniker Vidensportal Kontakt

Efteruddannelse

 voksenuddannelse.dk kan du læse om de forskellige muligheder for efter- og videreuddannelse i det offentlige uddannelsessystem.

AMU Kurser for dyrepasser

Kursusnummer

Kursusnavn

Antal dage

3041-2

Dyrevelfærd

5

3042-2

Adfærdsbiologi

5

9802-1

Særlige dyregrupper

5

9807-1

Akvarie og terrarieteknik

5

9808-2

Berigelse og aktivering af dyr

5

9810-2

Hold af akvarie- og terrariedyr

5

9815-1

Laboratorieundersøgelser

5

12581-3

Kendskab til udførelse af dyreforsøg

5

42363

Klinisk etologi

15

46552

Adfærdsfysiologi hos dyr

2

46553

Avl og genetik hos dyr

3

46554

Daglig pasning af dyr i dyrehandler

1

46555

Dyrevelfærd

3

46556

Dyreværnsloven

1

46557

Fodringslære ved hold af dyr

4

46558

Håndtering og transport af dyr

2

46560

Klima og teknik ved dyrehold

2

46561

Mikrobiologi ved dyrehold

2

46562

Miljø og arbejdsmiljø ved dyrehold

1

46563

Smittekendskab

2

46564

Stress hos dyr

1

46565

Sundhed og sygdom ved dyrehold

5

46599

Hestens fordøjelse og fodring

2

46655

Hestens bevægeapparat og træning

2

46682

Akvariehold og akvariekendskab

1

48310

Lovgivning og administration af dyreforsøg

2

48311

Velfærds- og smertevurdering

2

48312

Miljøfaktorers betydning for dyreforsøg

1

48313

Håndtering af blod, plasma og serum

1

48315

Nomenklatur, navngivning af forsøgsdyr

1

48316

Avl af forsøgsdyr

2

48317

Hold og salg af fisk til udendørs anlæg

3

48679

Frugtfri diæter til primater i zoologiske anlæg

1

48680

Brug af UV-lys ved dyrehold 

1

48683

Vandkvalitet hos vandlevende dyr 

1

49634

Dyrs anatomi og fysiologi

5

20996

Digitale kompetencer til online undervisning

1

25000

RKV før erhvervsuddannelse for voksne

5

40137

Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I

10

40533

Introduktion til et brancheområde (F/I)

40

40534

Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)

40

43343

Praktik for F/I

48

45215

Grundlæggende faglig regning

2

45347

Grundlæggende faglig matematik

3

45511

Faglig læsning

2

45536

Faglig skrivning

3

45545

Dansk som andetsprog for F/I, basis

40

45567

Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau

40

45569

Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau

40

45571

Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I

10

45572

Dansk som andetsprog for F/I, basis

40

45573

Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau

40

45574

Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau

40

47668

Grundlæggende faglig regning

2

47669

Grundlæggende faglig matematik

3

47670

Faglig læsning

2

47671

Faglig skrivning

3

48012

Instruktører og elever i praktikcentret

2

48013

Mål og læring i praktikcentret

2

48569

Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)

5

45361

IT og produktionsstyring for medarbejdere

5

47632

Den personlige uddannelses- og jobplan

2

40392

Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job

2

44337

Oprettelse af database til jobbrug

2

44978

Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd

5

44979

Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd

5

45563

Håndtering af data i virksomhedens it-systemer

2

45565

Brug af pc på arbejdspladsen

3

48049

Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job

2

48050

Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job

2

49995

EUD-Oplæringsvejledning for den uddannelsesansvarl

1

49998

EUD-Oplæringsvejledning for den daglige oplærer

1

 

Voksenuddannelse.dk

Voksenuddannelse.dk

Tilmeldingsside for AMU-kurser, der udbydes af tekniske skoler, handelsskoler, amu-centre, sosu-skoler og landbrugsskoler.
På voksenuddannelse.dk kan virksomheder og medarbejdere finde kurser, foretage kursustilmeldinger, ansøge om VEU-godtgørelse og få overblik over virksomhedens eller medarbejderens kursusaktiviteter.

Voksen- og efteruddannelser (ug.dk)

Uddannelser og kurser for voksne · Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)

Kompetencefonden

Jordbrugets Kompetencefond yder støtte til uddannelse.  Medarbejdere ansat på virksomheder med GLS-A/3F overenskomst kan få tilskud til efteruddannelse i AMU-systemet, til kompetencevurdering, til læse- og regnekurser, ordblindeundervisning og meget andet.

Læs mere om Jordbrugets Kompetencefond

Mejeri- og jordbrugets efteruddannelsesudvalg
Mejeri- og jordbrugets Efteruddanneleseudvalg har tre underudvalg: Gartneri, land- og skovbrug, Anlægsgartneri og Mejeriindustri. 

Læs mere om udvalgets sammensætning, formål og opgaver Mejeri- og jordbrugets Efteruddannelseudvalg
Administration af AMU - for fagpersoner på skoler mv.
På uddannelsesadministration.dk finder du alle informationer om fælles kompetencebeskrivelser, arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag samt takst og udbud. 

Fælles kompetencebeskrivelse (FKB)
En fælles kompetencebeskrivelse indeholder:
- En bekrivelse af jobområdet
- En beskrivelse af de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer
- En oversigt over arbejdsmarkedsuddannelser tilknyttet FKB'en.

Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) beskriver mål og rammer for den grundlæggende kompetenceudvikling for faglærte og ufaglærte inden for det enkelte jobområde.
Kompetencebeskrivelsen indeholder tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer som er en beskrivelse af relevante jobområder.
Alle arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag er tilknyttet en ellere flere FKB.