Agro Interns Landmand Dyrepasser Gartner Skov- og naturtekniker Vidensportal Kontakt

Efteruddannelse

Voksenuddannelse.dk
Tilmeldingsside for AMU-kurser, der udbydes af tekniske skoler, handelsskoler, amu-centre, sosu-skoler og landbrugsskoler.
På voksenuddannelse.dk kan virksomheder og medarbejdere finde kurser, foretage kursustilmeldinger, ansøge om VEU-godtgørelse og få overblik over virksomhedens eller medarbejderens kursusaktiviteter.

Voksen- og efteruddannelser (ug.dk)
Uddannelser og kurser for voksne · Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)

6 ugers jobrettet uddannelse
Er du medlem af en a-kasse, har du mulighed for at deltage i særlige kurser og kursusforløb med henblik på at øge dine chancer for at få job.
Et jobrettet forløb kan vare op til 6 uger.
Du har adgang til 6 ugers jobrettet uddannelse, hvis du:
Er ledig og ufaglært
Er ledig og faglært
Er ledig og har både en erhvervsfaglig og en kort videregående uddannelse
Uddannelsen skal være omfattet af en positivliste for ’jobrettede’ uddannelser. Listen over de kurser og kursusforløb, som indgår i tilbuddet om 6 ugers jobrettet uddannelse, udarbejdes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og lokalt af de regionale arbejdsmarkedsråd.

Læs mere om muligheder og regler for 6 ugers jobrettet uddannelse: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

AMU Kurser for dyrepasser
Kursusnummer Kursusnavn Antal dage
3041-2 Dyrevelfærd 5
3042-2 Adfærdsbiologi 5
9802-1 Særlige dyregrupper 5
9807-1 Akvarie og terrarieteknik 5
9808-2 Berigelse og aktivering af dyr 5
9810-2 Hold af akvarie- og terrariedyr 5
9815-1 Laboratorieundersøgelser 5
12581-3 Kendskab til udførelse af dyreforsøg 5
42363 Klinisk etologi 15
46552 Adfærdsfysiologi hos dyr 2
46553 Avl og genetik hos dyr 3
46554 Daglig pasning af dyr i dyrehandler 1
46555 Dyrevelfærd 3
46556 Dyreværnsloven 1
46557 Fodringslære ved hold af dyr 4
46558 Håndtering og transport af dyr 2
46560 Klima og teknik ved dyrehold 2
46561 Mikrobiologi ved dyrehold 2
46562 Miljø og arbejdsmiljø ved dyrehold 1
46563 Smittekendskab 2
46564 Stress hos dyr 1
46565 Sundhed og sygdom ved dyrehold 5
46599 Hestens fordøjelse og fodring 2
46655 Hestens bevægeapparat og træning 2
46682 Akvariehold og akvariekendskab 1
48310 Lovgivning og administration af dyreforsøg 2
48311 Velfærds- og smertevurdering 2
48312 Miljøfaktorers betydning for dyreforsøg 1
48313 Håndtering af blod, plasma og serum 1
48315 Nomenklatur, navngivning af forsøgsdyr 1
48316 Avl af forsøgsdyr 2
48317 Hold og salg af fisk til udendørs anlæg 3
48679 Frugtfri diæter til primater i zoologiske anlæg 1
48680 Brug af UV-lys ved dyrehold  1
48683 Vandkvalitet hos vandlevende dyr  1
49634 Dyrs anatomi og fysiologi 5
20996 Digitale kompetencer til online undervisning 1
25000 RKV før erhvervsuddannelse for voksne 5
40137 Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I 10
40533 Introduktion til et brancheområde (F/I) 40
40534 Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I) 40
43343 Praktik for F/I 48
45215 Grundlæggende faglig regning 2
45347 Grundlæggende faglig matematik 3
45511 Faglig læsning 2
45536 Faglig skrivning 3
45545 Dansk som andetsprog for F/I, basis 40
45567 Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau 40
45569 Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau 40
45571 Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I 10
45572 Dansk som andetsprog for F/I, basis 40
45573 Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau 40
45574 Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau 40
47668 Grundlæggende faglig regning 2
47669 Grundlæggende faglig matematik 3
47670 Faglig læsning 2
47671 Faglig skrivning 3
48012 Instruktører og elever i praktikcentret 2
48013 Mål og læring i praktikcentret 2
48569 Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I) 5
45361 IT og produktionsstyring for medarbejdere 5
47632 Den personlige uddannelses- og jobplan 2
40392 Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job 2
44337 Oprettelse af database til jobbrug 2
44978 Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd 5
44979 Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd 5
45563 Håndtering af data i virksomhedens it-systemer 2
45565 Brug af pc på arbejdspladsen 3
48049 Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job 2
48050 Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job 2
49995 EUD-Oplæringsvejledning for den uddannelsesansvarl 1
49998 EUD-Oplæringsvejledning for den daglige oplærer 1
Mejeri- og jordbrugets efteruddannelsesudvalg
Mejeri- og jordbrugets Efteruddanneleseudvalg har tre underudvalg: Gartneri, land- og skovbrug, Anlægsgartneri og Mejeriindustri. 

Læs mere om udvalgets sammensætning, formål og opgaver Mejeri- og jordbrugets Efteruddannelseudvalg
Kompetencefonden

Jordbrugets Kompetencefond yder støtte til uddannelse.  Medarbejdere ansat på virksomheder med GLS-A/3F overenskomst kan få tilskud til efteruddannelse i AMU-systemet, til kompetencevurdering, til læse- og regnekurser, ordblindeundervisning og meget andet.

Læs mere om Jordbrugets Kompetencefond

Administration af AMU - for fagpersoner på skoler mv.
På uddannelsesadministration.dk finder du alle informationer om fælles kompetencebeskrivelser, arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag samt takst og udbud. 

Fælles kompetencebeskrivelse (FKB)
En fælles kompetencebeskrivelse indeholder:
- En bekrivelse af jobområdet
- En beskrivelse af de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer
- En oversigt over arbejdsmarkedsuddannelser tilknyttet FKB'en.

Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) beskriver mål og rammer for den grundlæggende kompetenceudvikling for faglærte og ufaglærte inden for det enkelte jobområde.
Kompetencebeskrivelsen indeholder tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer som er en beskrivelse af relevante jobområder.
Alle arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag er tilknyttet en ellere flere FKB.