Agro Interns Landmand Dyrepasser Gartner Skov- og naturtekniker Vidensportal Kontakt

Hos virksomheden

Et godt samspil mellem virksomhed, elev og skole er vigtigt for en god oplæringsperiode.

Her er der fokus på aktiviteter hos virksomheden, der bidrager til forventningsafstemning, og som kan styrke og kvalitetssikre oplæringsopholdet hos såvel lærling som læremester.

Lærlingebesøg i virksomheder

Formålet med at etablere lærlingebesøg i oplæringsvirksomheden er at følge op herpå samt at styrke kontakten og dialogen med den oplæringsansvarlige. Besøgene kan således være med til at fremme kvaliteten i oplæringsopholdet hos såvel lærling som oplæringsansvarlig.

Find materialer:

Lærlingebesøg hos oplæringsvirksomheder

Spørgsmål til lærlingebesøg hos oplæringsvirksomheder

Eksempel Oplæringshæfte Gris

Eksempel Oplæringshæfte Jordbrugsmaskinfører

Eksempel Oplæringshæfte Kvæg

Et styrket oplæringsophold

Forløbet ”Et styrket oplæringsophold” indeholder en række forskellige materialer, der overordnet set har til formål at understøtte og styrke samarbejdet mellem virksomhed, skole og lærling under sidstnævntes oplæringsophold.

Mere konkret er formålet med forløbet:

  • At tydeliggøre de konkrete oplæringsmål overfor både lærling og oplæringsansvarlig – og hvordan lærling arbejder med disse i praksis.
  • At klæde den oplæringsansvarlige såvel fagligt som personligt på til at kunne varetage oplæringen – dette med fokus på f.eks. forventningsafstemning, feedback samt afsluttende evaluering af oplæringsopholdet.

Find materialer:

Læringsplan for oplæringsperiode

Faktaark til læremester_gode råd til oplæringen

Arbejdsark til eleven_faglige mål omsat til praksiserfaring trin 1

Arbejdsark til eleven_faglige mål omsat til praksiserfaring HUSDYR trin 2

Arbejdsark til eleven_faglige mål omsat til praksiserfaring PLANTEDYRKNING trin 2

Oplysningsark til læremester

Arbejdsark til virksomhedsejer_evaluering af oplæringsperioden

Podcasten ”Læremesters værktøjskasse”

Podcast til arbejdsgivere om nutidens unge lærlinge. Den giver inspiration og konkrete værktøjer, der bidrager til det gode uddannelsesforløb