Agro Interns Landmand Dyrepasser Gartner Skov- og naturtekniker Vidensportal Kontakt

Efteruddannelse

Voksenuddannelse.dk
Tilmeldingsside for AMU-kurser, der udbydes af tekniske skoler, handelsskoler, amu-centre, sosu-skoler og landbrugsskoler.
På voksenuddannelse.dk kan virksomheder og medarbejdere finde kurser, foretage kursustilmeldinger, ansøge om VEU-godtgørelse og få overblik over virksomhedens eller medarbejderens kursusaktiviteter.

Voksen- og efteruddannelser (ug.dk)
Uddannelser og kurser for voksne · Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)

6 ugers jobrettet uddannelse
Er du medlem af en a-kasse, har du mulighed for at deltage i særlige kurser og kursusforløb med henblik på at øge dine chancer for at få job.
Et jobrettet forløb kan vare op til 6 uger.
Du har adgang til 6 ugers jobrettet uddannelse, hvis du:
Er ledig og ufaglært
Er ledig og faglært
Er ledig og har både en erhvervsfaglig og en kort videregående uddannelse
Uddannelsen skal være omfattet af en positivliste for ’jobrettede’ uddannelser. Listen over de kurser og kursusforløb, som indgår i tilbuddet om 6 ugers jobrettet uddannelse, udarbejdes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og lokalt af de regionale arbejdsmarkedsråd.

Læs mere om muligheder og regler for 6 ugers jobrettet uddannelse: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

AMU kurser for gartner
Kursusnummer Kursusnavn Antal dage
3006-1 Haveplanlægning 10
3141-2 Plantagedrift, høst og opbevaring af frugt og bær 10
17696-2 Produktion af grøntsager på friland 10
17697-2 Afsætning af grøntsager, frugt og bær 5
17698-2 Grøntsager m.m. på friland, Jord, vand og næring 5
17699-2 Plantekendskab, sygdomme og skadedyr på friland 5
17700-2 Markteknik, GPS, autostyring, robot m.m. 5
17710-2 Fødevarekvalitet og emballering af frugt og grønt 5
21539 Bæredygtigt binderi - komposterbare løsninger 4
40462 Årstidens blomsterbinderi 4
40718 kundevejledning og pasning af planter  5
40720 Blomsterdesign til begivenheder og højtider  5
42302 Betjening og vedligeholdelse af mindre gartnermask 10
42309 Betjening og vedligeh. af større gartnermaskiner 10
42314 Landbrugsmaskiner, Hydraulik 5
42379 Jule- og kirkegårdsbinderi 5
42387 Etablering, vedligeh. og rådg. om vandbassiner 10
42388 Værkstedsteknik, gartnerområdet 5
42389 Plantebeskyttelse i gartneri, sprøjtecertifikat 10
42876 Rum, farve og blikfang 4
44272 Design af grønne anlæg 10
44273 Opmåling og tegning af mindre grønne anlæg 5
44360 Anvendelse af motorsav  2 5
44364 Anvendelse af motorsav 1 5
45227 Begravelsesbinderi og vareeksponering 15
45228 Blomsterbinding, buketter og dekorationer 15
45728 Planteliv, økologi og miljølære 15
47586 Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat gartneri 1
47712 Klimastyring ved produktion i gartnerier 3
47829 Diagnosticering af skadegører, gartneri 1
47830 Planteernæring af kulturer under glas 2
47901 Planteproduktion i gartneri, ajourføring 1
47913 Sikkerhedseftersyn af maskiner i jordbruget 1
48170 Hånd- og rygsprøjtecertifikat 2
48615 Plantebeskyttelse i jordbruget, ajourføring 1
48767 Dyrkning af cannabis til medicinsk brug 5
48768 Fremstilling af cannabis til medicinsk brug 5
48769 Biologisk bekæmpelse i gartnerier  3
49491 Opfølgningskursus, hånd- og rygsprøjtecertifikat 0,5
49623 Ergonomi i gartnerier 1
49722 Økologi og bæredygtighed 3
49779 Innovationsprocesser i jordbrugsvirksomheder 3
20996 Digitale kompetencer til online undervisning 1
25000 RKV før erhvervsuddannelse for voksne 5
40137 Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I 10
40533 Introduktion til et brancheområde (F/I) 40
40534 Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I) 40
43343 Praktik for F/I 48
45215 Grundlæggende faglig regning 2
45347 Grundlæggende faglig matematik 3
45511 Faglig læsning 2
45536 Faglig skrivning 3
45545 Dansk som andetsprog for F/I, basis 40
45567 Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau 40
45569 Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau 40
45571 Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I 10
45572 Dansk som andetsprog for F/I, basis 40
45573 Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau 40
45574 Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau 40
47668 Grundlæggende faglig regning 2
47669 Grundlæggende faglig matematik 3
47670 Faglig læsning 2
47671 Faglig skrivning 3
48012 Instruktører og elever i praktikcentret 2
48013 Mål og læring i praktikcentret 2
48569 Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I) 5
45361 IT og produktionsstyring for medarbejdere 5
47632 Den personlige uddannelses- og jobplan 2
40004 Produktinformation og vejledning i detailhandlen 3
40392 Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job 2
44337 Oprettelse af database til jobbrug 2
44978 Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd 5
44979 Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd 5
45563 Håndtering af data i virksomhedens it-systemer 2
45565 Brug af pc på arbejdspladsen 3
46124 Kundevejledning, binderi og blomsterhandel 3
48049 Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job 2
48050 Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job 2
49995 EUD-Oplæringsvejledning for den uddannelsesansvarl 1
49998 EUD-Oplæringsvejledning for den daglige oplærer 1
Mejeri- og jordbrugets efteruddannelsesudvalg
Mejeri- og jordbrugets Efteruddanneleseudvalg har tre underudvalg: Gartneri, land- og skovbrug, Anlægsgartneri og Mejeriindustri. 

Læs mere om udvalgets sammensætning, formål og opgaver Mejeri- og jordbrugets Efteruddannelseudvalg
Kompetencefonden

Jordbrugets Kompetencefond yder støtte til uddannelse.  Medarbejdere ansat på virksomheder med GLS-A/3F overenskomst kan få tilskud til efteruddannelse i AMU-systemet, til kompetencevurdering, til læse- og regnekurser, ordblindeundervisning og meget andet.

Læs mere om Jordbrugets Kompetencefond

Administration af AMU - for fagpersoner på skoler mv.
På uddannelsesadministration.dk finder du alle informationer om fælles kompetencebeskrivelser, arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag samt takst og udbud. 

Fælles kompetencebeskrivelse (FKB)
En fælles kompetencebeskrivelse indeholder:
- En bekrivelse af jobområdet
- En beskrivelse af de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer
- En oversigt over arbejdsmarkedsuddannelser tilknyttet FKB'en.

Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) beskriver mål og rammer for den grundlæggende kompetenceudvikling for faglærte og ufaglærte inden for det enkelte jobområde.
Kompetencebeskrivelsen indeholder tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer som er en beskrivelse af relevante jobområder.
Alle arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag er tilknyttet en ellere flere FKB.