Agro Interns Landmand Dyrepasser Gartner Skov- og naturtekniker Vidensportal Kontakt

Rekruttering

Der er mange elementer i at tiltrække og rekruttere elever til en uddannelse.

Her findes en række aktiviteter til inspiration for skolerne, der på forskelligvis bidrager til, at unge får øjnene op for uddannelsen, og at de på den baggrund kan træffe et mere kvalificeret uddannelsesvalg. 

Ambassadørkorps

Formålet med forløbet ”Ambassadørkorps” er overordnet at arbejde mere strategisk med og styrke kvaliteten i ung-til-ung aktiviteter på skolerne. 

Forløbet henvender sig til alle elever, der gerne vil være ambassadør samt lærere, der uddanner til og er tovholdere på ambassadørkorps.

Mere konkret har forløbet til formål:

 • At samle alle de elever, der gerne vil være ambassadør i et ambassadørkorps
 • At styrke bredden og mangfoldigheden i ambassadørkorpset, så flere forskellige elevtyper får lyst til at være ambassadør og derigennem gøre ambassadørkorpset mere repræsentativt for uddannelsen
 • At gøre det attraktivt at være ambassadør
 • At forberede ambassadøreleverne til selve ambassadørrollen
 • At forberede ambassadøreleverne til at kunne fortælle den gode historie, og hvordan man bliver en del af den historie på en personlig og troværdig måde
 • At forberede ambassadøreleverne til at kunne formidle til forskellige målgrupper som f.eks. grundskoleelever, deres forældre og studenter 
 • At styrke ambassadørelevernes motivation for kontinuerligt at være en del af ambassadørkorpset både på skolen og under lærepladsophold 

Find materialer:

7 gode råd til forberedelse af elever til ambassadørkorps

Refleksionsspørgsmål om landbrug og landbrugsuddannelsen

Eksempel på materiale om ambassadørkorps

Grønt døgn for efterskolelever

Grønt Døgn er et 24 timers introforløb der afholdes på skolen og er målrettet efterskoleelever.

Forløbet har til formål:

 • At øge efterskoleelevers viden om landbrugsuddannelsen
 • At skærpe opmærksomhed på kostskolelivet og livet på den skole, der udbyder forløbet
 • At skabe kobling til grundskolens læringsmål i biologi, madkundskab samt natur/teknik gennem hands-on aktiviteter med fokus på grøn omstilling (klima, bæredygtighed, dyrevelfærd samt teknologi)

Find materialer: 

10 gode råd til skoler der vil afholde Grønt Døgn

Skabelon til invitation til Grønt Døgn 

Forslag til program og tjekliste til Grønt Døgn 

Link til forskellige læringscases til brug for Grønt Døgn

Introforløb for 8. klasses elever

Formålet med introkurser for 8. klasses elever er, at de får mulighed for:

 • At opleve typiske sider af den faglige undervisning
 • At danne egne indtryk af indhold og krav til uddannelsen
 • At se og møde elever, der går på uddannelsen
 • At få kendskab til muligheder for senere uddannelse og erhverv
 • At opleve det sociale og fysiske miljø på den konkrete skole

Find materialer:

14 gode råd til skoler der afholder 8. klasses introforløb

Program for et 8. klasses introforløb

Introforløb til UU-vejledere og udskolingslærere

Formålet med intro- og praktikforløb for UU-vejledere og udskolingslærere er:

 • I lærerforløbet at sætte ekstra fokus på, hvad praksisfaglighed er, og hvordan erhvervssko­lernes læringsrum og metoder kan anvendes i grundskolernes undervisning.
 • I vejlederforløbet at lægge ekstra vægt på mulige adgangsveje til uddannelsen.

Find materialer:

10 gode råd til skoler der afholder introforløb

Fra fritidsjob til faglært

Initiativet ”Fra fritidsjob til landmand” er et samarbejde mellem grundskoler, ungdomsskoler, KUI, UU, virksomheder og kommunen med det formål at få flere unge fra 8.-10. klasse ud i et fritidsjob i landbruget. Landbrugsskolen og andre involverede parters opgave er at informere den specifikke målgruppe om muligheden for et fritidsjob inden for landbruget samt hjælpe med at matche landmænd med elever i udskolingen.

Formålet med initiativet er:

·         at øge den unges opmærksomhed på fremtids- og karrieremuligheder i landbruget.

·         at etablere et match mellem landmand og grundskoleeleven mhp. et fritidsjob inden for erhvervet.

Find materialer:

Fra Fritidsjob Til Faglært

Eksempel På Info Om Unges Arbejde I Landbruget 13 14 Årige

Eksempel På Info Om Unges Arbejde I Landbruget 15 17 Årig

Eksempel På Postkort Fra Fritidsjob Til Faglært

Info-aktiviteter målrettet udskolingselever

Initiativet ”Info-aktiviteter målrettet udskolingselever” indeholder en række materialer, som kan anvendes, når skolerne arrangerer info- og brobygningsarrangementer for elever i udskolingen.

Materialet er rettet mod landbrugsuddannelsen, men der er også inspiration at hente for de andre af jordbrugets uddannelser i forbindelse med planlægning og gennemførelse af info- og brobygningsaktiviteter.

Formålet med initiativet er, at den konkrete målgruppe får mulighed for:             

·         at få skabt en nysgerrighed og interesse for landbrugsuddannelsen

·         at tilegne sig viden om landbrugsuddannelsen, dens jobmuligheder og relevans

·         at møde elever, der går på landbrugsuddannelsen.

Find materialer:

Info Aktiviteter Målrettet Udskolingselever

10 Gode Råd Til Info Aktiviteter Målrettet Udskolingselever

Præsentation Målrettet Udskolingselever

Idekatalog Over Aktiviteter Målrettet Udskolingselever

Future Food - et supplement til info- og brobygningsaktiviteter målrettet udskolingselever

Future Food er fødevareklyngens fælles kampagneindsats målrettet rekruttering til uddannelser. Kampagnens primære målsætning handler om at øge de unges kendskab til uddannelser, herunder give dem viden om konkrete job- og karrieremuligheder, inden for fødevareklyngen

Formålet med aktiviteten ”Future Food – et supplement til info- og brobygningsaktiviteter målrettet udskolingselever” er at inspirere til, hvordan man som underviser eller vejleder kan integrere de forskellige indholdsdele i Future Food – kampagnen, når man gennemfører info- og/eller brobygningsaktiviteter for grundskoleelever i udskolingen.

Find materialer:

Future Food – Et Supplement Til Info Og Brobygningsaktiviteter Målrettet Udskolingselever