Landmand Dyrepasser Gartner Skov- og naturtekniker Om os

Love og regler om erhvervsuddannelsen

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til skov- og naturtekniker
Bekendtgørelsen er det juridiske grundlag for uddannelsen, hvor uddannelsens mål og kompetencer bestemmes. Bekendtgørelsen fastsættes i et samarbejde mellem det faglige udvalg for uddannelsen og Undervisningsministeriet.

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til skov- og naturtekniker nr. 500 af 22/04/2022

Uddannelsesordning for skov- og naturtekniker
Uddannelsesordningen udstedes af det faglige udvalg efter Undervisningsministeriets retningslinjer. Uddannelsesordningen viser elevtyper og beskrivelse af fag på uddannelsen.

Hent data for uddannelsesordning

Love og regler om erhvervsuddannelser

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 2499 af 13/12/2021

Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser nr. 956 af 21/06/2022