Agro Interns Landmand Dyrepasser Gartner Skov- og naturtekniker Vidensportal Kontakt

Om uddannelsen til gartner

Gartneruddannelsen har tre specialer væksthusgartner, planteskolegartner og havecentergartner.

Læs om specialerne her og find ud af om gartneruddannelsen er noget for dig eller find flere informationer på UddannelsesGuiden

Er gartneruddannelsen noget for dig?

Læs mere om, hvad det vil sige at arbejde som gartner og hør hvad lærlinge og arbejdsgivere siger om uddannelsen og arbejdet som gartner.

Væksthusgartner

Væksthusgartner er for dig der har lyst til at arbejde inden for i væksthuse og arbejde med at dyrke og passe forskellige spændende planter. 
Klimaet i væksthuse er styret af mekaniske anlæg, som gør det muligt at producere planter året rundt. Du er som væksthusgartner med til at betjene og styre væksthusets automatik og programmere klimastyringen.

Som væksthusgartner er du med til at dyrke og passe forskellige planter og når planterne er klar til salg skal de pakkes og kvaliteten af planterne tjekkes. Planterne kan være alt fra potteplanter og blomster til grøntsager og flotte stauder og blomster til haver og parker.

Der er mange udfordringer i arbejdet med planteproduktion og du skal have stor viden om de forskellige planter og kan for eksempel arbejde med forædling af planter, produktionsplanlægning og produktudvikling.

På uddannelsen lærer du bl.a. om klimafaktorer, vandingsmetoder, gødningsforhold og forskellige former for plantebeskyttelse. Kulturplanlægning er et andet vigtigt emne i din uddannelse og du lærer at lave dyrkningsprogrammer for de forskellige planter.
Du lærer også at betjene de mekaniske anlæg i væksthuset og programmere klimastyringen, så du kan planlægge og styre planternes vækst og udvikling.

Praktikuddannelsen på trin 2, værksthusgartner skal foregå i en virksomhed som er godkendt af Jordbrugets Uddannelser til at uddanne elever på specialet. 

Havecentergartner

På uddannelsens speciale havecentergartner lærer du at rådgive kunder om pasning og pleje af planter og kan vejlede dem i valg af planter, redskaber og maskiner til havebrug.
Du arbejder også med pasning, indkøb og markedsføring af planter.

Du lærer om de forskellige planter, deres egenskaber og pasningsbehov og om udstyr og redskaber, som anvendes i haver og anlæg. Andre vigtige emner er planternes behov for gødningsstoffer, beskæring og krav til opbevaring.

Udover det praktiske arbejde med pasning af planter i plantehandlen får du en uddybende viden om markedsføring, salg og ekspedition af planter. 

Praktikuddannelsen på trin 2, havecentergartner skal foregå i en virksomhed som er godkendt af Jordbrugets Uddannelser til at uddanne elever på specialet. 

Planteskolegartner

På uddannelsens speciale planteskolegartner kan du arbejde med produktion af mange forskellige slags planter. Det kan være alt lige fra træer og buske, der bruges i skove og parker til produktion af mindre planter som stauder og roser til brug i private haver. Du kan også vælge at producere frilandsgrøntsager og frugt og bær.

Du får en stor viden om forskellige planters egenskaber, deres vækstbetingelser og hvordan du plejer dem korrekt. Du lærer om beskæring af planter og formering som eksempelvis podning.
Du lærer også, hvordan du beskytter planterne mod sygdomme og skadedyr og hvordan du udfører ukrudtsbekæmpelse.

Du kommer også til at anvende de maskiner, som man bruger ved etablering, dyrkning, høst og transport af planteskolekulturer, grøntsagskulturer eller ved frugtavl. På uddannelsen lærer du at betjene og vedligeholde maskiner og andre tekniske hjælpemidler, som du skal bruge i dit arbejde med produktion af planter. 

Klargøring af planter til salg, sortering og markedsføring er en anden vigtig del af din uddannelse og du kan også komme til at arbejde med produktionsplanlægning og udarbejdelse af dyrkningsplaner og kvalitetssikring.

Praktikuddannelsen på trin 2, planteskolegartner skal foregå i en virksomhed som er godkendt af Jordbrugets Uddannelser til at uddanne elever på specialet.