Agro Interns Landmand Dyrepasser Gartner Skov- og naturtekniker Vidensportal Kontakt

Ansøgningsskema til gartner

1 Virksomheden
2 Beskæftigede på virksomheden
3 Godkendelsestype
4 Uddannelses- og oplæringsansvarlige
5 Gartner: Kan virksomheden tilbyde oplæring i
6 Væksthus
7 Virksomhedens areal og produktion
8 Virksomhedens sortiment i antal slægter og arter
9 Afslutning
1. Virksomheden

CVR nummer er virksomhedens identifikationsnummer. Nummeret har otte cifre og skal ikke forveksles med virksomhedens P-nummerEn forudsætning for godkendelse som oplæringsvirksomhed er, at der for virksomheden er udfyldt en arbejdspladsvurdering (APV). Oplysninger om APV kan ses på www.arbejdstilsynet.dk

2. Beskæftigede på virksomheden
3. Godkendelsestype
4. Uddannelses- og oplæringsansvarlige
5. Gartner: Kan virksomheden tilbyde oplæring i
6. Væksthus
7. Virksomhedens areal og produktion
8. Virksomhedens sortiment i antal slægter og arter
9. Afslutning

Lærlingen skal følge løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst på området. Dette er gældende uanset medlemskab af fagforening og arbejdsgiverforening. 
Der skal udbetales overenskomstmæssig lærlingeløn, også under skoleophold. Arbejdstidsreglerne (bl.a. 37 normaltimer pr. uge) og øvrige regler skal overholdes.
Lærlingen følger ferielovens regler for optjening af feriegodtgørelse og afholdelse af ferie.
Virksomheden skal tilgodese almindelige uddannelsesmæssige forhold, herunder at lærlingen vejledes og får mulighed for at beskæftige sig med de arbejdsfunktioner i virksomheden, som er relevante for uddannelsen.

Arbejdsstedet skal leve op til de normer, der er anført i Arbejdsmiljøloven. 
I henhold til gældende lovbestemmelse bliver godkendelser som oplæringsvirksomhed offentliggjort på www.lærepladsen.dk
Godkendelsen som oplæringsvirksomhed forudsætter overholdelse af ovennævnte regler.