Agro Interns Landmand Dyrepasser Gartner Skov- og naturtekniker Vidensportal Kontakt

Ansøgningsskema til landbrugsuddannelsen

1 Virksomheden
2 Beskæftigede på virksomheden
3 Godkendelsestype
4 Uddannelses- og oplæringsansvarlige
5 Husdyr
6 Planteproduktion
7 Maskiner
8 Afslutning
1. Virksomheden

CVR nummer er virksomhedens identifikationsnummer. Nummeret har otte cifre og skal ikke forveksles med virksomhedens P-nummerEn forudsætning for godkendelse som oplæringsvirksomhed er, at der for virksomheden er udfyldt en arbejdspladsvurdering (APV). Oplysninger om APV kan ses på www.arbejdstilsynet.dk

2. Beskæftigede på virksomheden
3. Godkendelsestype

Læs her om retningslinjer for godkendelse til de forskellige specialer.

Fx. For godkendelse til speciale husdyr skal virksomheden have moderdyr, læs yderligere i retningslinjerne.

4. Uddannelses- og oplæringsansvarlige

For at vi kan behandle ansøgningen, skal der påføres mindst 1 oplæringsansvarlig pr. 2 lærlinge der søges om.

5. Husdyr

Husk virksomheden skal have moderdyr for at kunne godkendes til speciale husdyr. Hvis der ikke er moderdyr på bedriften, skal man i stedet søge om godkendelse til en specifik lærling.

6. Planteproduktion
7. Maskiner
8. Afslutning

Lærlingen skal følge løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst på området. Dette er gældende uanset medlemskab af fagforening og arbejdsgiverforening. 
Der skal udbetales overenskomstmæssig lærlingeløn, også under skoleophold. Arbejdstidsreglerne (bl.a. 37 normaltimer pr. uge) og øvrige regler skal overholdes.
Lærlingen følger ferielovens regler for optjening af feriegodtgørelse og afholdelse af ferie.
Virksomheden skal tilgodese almindelige uddannelsesmæssige forhold, herunder at lærlingen vejledes og får mulighed for at beskæftige sig med de arbejdsfunktioner i virksomheden, som er relevante for uddannelsen.

Arbejdsstedet skal leve op til de normer, der er anført i Arbejdsmiljøloven. 
I henhold til gældende lovbestemmelse bliver godkendelser som oplæringsvirksomhed offentliggjort på www.lærepladsen.dk
Godkendelsen som oplæringsvirksomhed forudsætter overholdelse af ovennævnte regler.