Vidensportal Landmand Dyrepasser Gartner Skov- og naturtekniker Om os

Ansøgningsskema til speciale forsøgsdyr

1 Virksomheden
2 Beskæftigede på virksomheden
3 Godkendelsestype
4 Dyrehold
5 Arbejdsopgaver
6 Afslutning
1. Virksomheden

CVR nummer er virksomhedens identifikationsnummer. Nummeret har otte cifre og skal ikke forveksles med virksomhedens P-nummerNår lærlingens arbejdssted er et andet end virksomhedens hovedadresse, skal adresse samt p-nummer (produktionenheds-nummer) for det enkelte arbejdssted påføres.
Hvis arbejdsstedet ikke er tildelt et P-nummer kan virksomheden selv oprette dette via www.virk.dk

En forudsætning for godkendelse som oplæringsvirksomhed er, at der for virksomheden er udfyldt en arbejdspladsvurdering (APV). Oplysninger om APV kan ses på www.arbejdstilsynet.dk

2. Beskæftigede på virksomheden

Den uddannelsesansvarlige skal være til stede i virksomheden og have jævnlig kontakt med lærlingen via opsyn og instruktion i dagligdagen.

3. Godkendelsestype
4. Dyrehold

Oplys antal dyr og arter

5. Arbejdsopgaver
 
6. Afslutning

Økonomiske og juridiske forhold:
Lærlingen skal følge løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst på området. Dette er gældende uanset medlemskab af fagforening og arbejdsgiverforening. 
Der skal udbetales overenskomstmæssig lærlingeløn, også under skoleophold. Arbejdstidsreglerne (bl.a. 37 normaltimer pr. uge) og øvrige regler skal overholdes.
Lærlingen følger ferielovens regler for optjening af feriegodtgørelse og afholdelse af ferie.
Virksomheden skal tilgodese almindelige oplæringsmæssige forhold, herunder at lærlingen vejledes og får mulighed for at beskæftige sig med de arbejdsfunktioner i virksomheden, som er relevante for uddannelsen.
Arbejdsstedet skal leve op til de normer, der er anført i Arbejdsmiljøloven. 
I henhold til gældende lovbestemmelse bliver godkendelser som oplæringsvirksomhed offentliggjort på www.lærepladsen.dk
En godkendelse som oplæringsvirksomhed forudsætter overholdelse af ovennævnte regler.