Agro Interns Landmand Dyrepasser Gartner Skov- og naturtekniker Vidensportal Kontakt

Ansøgningsskema til speciale hestemanager

1 Virksomheden
2 Beskæftigede på virksomheden
3 Godkendelsestype
4 Virksomhedstype
5 Hestehold
6 Træningsfaciliteter og maskiner
7 Arbejdsopgaver for lærlinge
8 Afslutning
1. Virksomheden

CVR nummer er virksomhedens identifikationsnummer. Nummeret har otte cifre og skal ikke forveksles med virksomhedens P-nummerNår lærlingens arbejdssted er et andet end virksomhedens hovedadresse, skal adresse samt p-nummer (produktionenheds-nummer) for det enkelte arbejdssted påføres.
Hvis arbejdsstedet ikke er tildelt et P-nummer kan virksomheden selv oprette dette via www.virk.dk

Det er en forudsætning for godkendelse som oplæringsvirksomhed er, at der for virksomheden er udfyldt en arbejdspladsvurdering (APV). Oplysninger om APV kan ses på www.arbejdstilsynet.dk

2. Beskæftigede på virksomheden

Det er en forudsætning for godkendelse som oplæringsvirksomhed, at den oplæringsansvarlige har kompetencer i ridning svarende til MB-niveau i dressur eller tilsvarende uddannelses/træningsniveau inden for trav- og galop eller andre ridediscipliner.
Den oplæringsansvarlige skal kunne oplære lærlingen i ridning og træning af heste på grundlæggende niveau inden for eksempelvis dressur niveau LA1 eller tilsvarende inden for ovennævnte områder.

 

Bemærk der skal være dokumentation for den uddannelsesansvarliges ride/træningskompetencer eks. berideruddannelse eller ridekompetencer dokumenteret via resultater med navn og DRF nummer 

Den uddannelsesansvarlige skal være til stede i virksomheden og have jævnlig kontakt med lærlingen via opsyn og instruktion i dagligdagen.

3. Godkendelsestype
4. Virksomhedstype
5. Hestehold

Virksomheden skal have et hestemateriale, der sikrer at lærlingen kan arbejde med tilridning af ungheste og grundlæggende ridning eksempelvis LA2 niveau eller tilsvarende uddannelses/træningsniveau inden for trav- og galop eller andre ridediscipliner.

6. Træningsfaciliteter og maskiner
 
7. Arbejdsopgaver for lærlinge

Bemærk! Virksomheden skal kunne tilbyde lærlingen ridning som en del af de generelle arbejdsopgaver, for at kunne blive godkendt som oplæringsvirksomhed.

8. Afslutning

Økonomiske og juridiske forhold:
Lærlingen skal følge løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst på området. Dette er gældende uanset medlemskab af fagforening og arbejdsgiverforening. 
Der skal udbetales overenskomstmæssig lærlingeløn, også under skoleophold. Arbejdstidsreglerne (bl.a. 37 normaltimer pr. uge) og øvrige regler skal overholdes.
Lærlingen følger ferielovens regler for optjening af feriegodtgørelse og afholdelse af ferie.
Virksomheden skal tilgodese almindelige oplæringsmæssige forhold, herunder at lærlingen vejledes og får mulighed for at beskæftige sig med de arbejdsfunktioner i virksomheden, som er relevante for uddannelsen.
Arbejdsstedet skal leve op til de normer, der er anført i Arbejdsmiljøloven. 
I henhold til gældende lovbestemmelse bliver godkendelser som oplæringsvirksomhed offentliggjort på www.lærepladsen.dk
En godkendelse som oplæringsvirksomhed forudsætter overholdelse af ovennævnte regler.